بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

در راستای رعایت مفاد ماده 33 اساسنامه صندوق، بدین‌وسیله برگزاری مجمع صندوق را به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری می‌رساند:

تاریخ برگزاری مجمع: 96/12/06

ساعت شروع جلسه مجمع: 10:00

مکان برگزاری مجمع: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک 283، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی
دستورات جلسه مجمع:
 

1-تغییر کارمزد مدیر صندوق موضوع جدول بند 12-3 امیدنامه.