Menu

اهداف

هدف از تشکيل صندوق، عبارت ‌است از جمع‌آوري وجوه از اشخاص نیکوکار و اختصاص آن‌ها به خريد انواع اوراق بهادار مندرج در اساسنامه به منظور کاهش ريسک سرمايه‌گذاري، بهره‌گيري از صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس و تأمين منافع و سپس مطابق تصمیم سرمایه‌گذار، اختصاص تمام یا بخشی از منافع حاصله به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامۀ صندوق شامل کمک به هزینه خرید کتاب در دانشگاه تهران، کمک به هزینه انتشار مجلات علمی پژوهشی داخلی و بین المللی دانشگاه تهران ، کمک هزینه تحصیل دانشجویان ممتاز دانشگاه تهران، حمایت مالی از پایان نامه های ممتاز و پرداخت وام قرض الحسنه به دانشجویان بی بضاعت این دانشگاه. 

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت است. در طول عمر صندوق حدنصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١- سرمايه گذاري در اوراق مشاركت، سپرده بانكي, گواهي سپرده بانكي و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل ٩٠% از كل دارايي هاي صندوق
١- ١ اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ٣٠% از كل دارايي هاي صندوق
٢-١ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٤٠% از دارايي های صندوق که به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند
٣-١ اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ٣٠% از دارايي های صندوق که به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند
٢- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس ايران و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند حداکثر ١٠% از کل دارايي های صندوق
١-٢ منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل دارايي های صندوق
٢-٢ پذیرفته شده در یک صنعت حداکثر ٥% از کل دارايي های صندوق
٣- سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ايران حداکثر ٥% از کل دارايي های صندوق
٤- سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره ناشر
٥- واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار حداکثر ٥% از کل دارايي های صندوق

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان