بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/25
کل خالص ارزش دارائی ها 19,963,086,511 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,073,572 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,073,572 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,075,126 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 18,595

صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/02/29

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر

مدیر ثبت:

سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

سهيل پورصادقي حقيقت

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت

مدیر اجرا:

بنياد حاميان دانشگاه تهران

نمودار‌ها