اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/19
کل خالص ارزش دارائی ها 47,764,092,660 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,037,380 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,037,380 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,039,854 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 46,043

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/02/29

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر

مدیر ثبت:

سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

علي شهرياري، هادي واحداحمديان، محمدرضا خاني معصوم آبادعليا

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

مدیر اجرا:

بنياد حاميان دانشگاه تهران

enamad