بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/02
کل خالص ارزش دارائی ها 15,625,125,224 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,027,157 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,027,157 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,027,969 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 15,212

صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/02/29

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر

ضامن سودآوری:

شركت تامين سرمايه سپهر

مدیر ثبت:

سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

سهيل پورصادقي حقيقت

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت

مدیر اجرا:

بنياد حاميان دانشگاه تهران

نمودار‌ها